Divi中文版企业主题-强大【V4.25】【免费】

86 条回复
← 较早评论
← 较早评论

发表评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

主题特点:

Divi是由Elegant出品的一款高级的企业主题,相比以前Elegant出品的主题都要强大,这款主题目前自带中文语言包,汉化率99%,基本上不再需要汉化了,可以直接安装使用,所以本站提供免费下载,不过汉化内容是原版的,汉化质量可能会弱于四亩地汉化,而且此版并没有对代码进行优化和调整,还需个人自己进行调整优化,如果需要四亩地优化和安装设置的可直接联系我,提供付费服务。页面左下方有联系方式。

  • 设置整站280元起
  • 设置1页或几页100元起
  • 回答问题30元起

2024.5.1更新至V4.25.0
2024.3.11更新至V4.24.1
2024.1.23更新至V4.24.0
2023.12.24更新至V4.23.2
2023.11.6更新至V4.23.0
2023.10.7更新至V4.22.2
2023.7.23更新至V4.21.1
2023.6.15更新至V4.21.0
2023.5.2更新至V4.20.4
2023.3.31更新至V4.20.2
2023.2.17更新至V4.19.5
2023.1.6更新至V4.19.4
2022.11.23更新至V4.18.1
2022.8.21更新至V4.18.0
2022.7.20更新至V4.17.6
2022.6.14更新至V4.17.4
2022.4.27更新至V4.17.3
2022.3.26更新至V4.14.9
2022.2.19更新至V4.14.7
2022.1.11更新至V4.14.5
2021.12.9更新至V4.14.2
2021.10.8更新至V4.11.1
2021.5.6更新至V4.9.4
2020.8.12更新至V4.5.4
2020.7.9更新至V4.4.9
2020.1.27更新至V4.2.2
2019.8.30更新至V3.27.3
2019.7.29更新至V3.26.4
2019.3.17更新至V3.21
2019.1.28更新至V3.19.9
2018.10.10更新至V3.16.1
2018.4.5更新至V3.0.106
2018.2.16更新至V3.0.101
2018.1.1更新至V3.0.92
2017.11.5 更新至V3.0.85
2017.10.7 更新至V3.0.77
2017.9.3 更新至V3.0.71
2017.7.16 更新至V3.0.62
2017.5.21 更新至V3.0.46
2017.3.1 更新至V3.0.31
2017.2.2 更新至V3.0.24
2017.1.5 更新至V3.0.22
2016.12.13 更新至V3.0.19
2016.11.22 更新至V3.0.17
2016.11.12 更新至V3.0.15
2016.11.2 更新至V3.0.13
2016.10.22 更新至V3.0.10
2016.10.12更新至V3.0.8
2016.10.2 更新至V3.0.6
2016.9.22 更新至V3.0.4
2016.9.12 更新至V3.0.2
2016.8.25 更新至V2.7.9
2016.8.3 更新至V2.7.8
2016.7.7 更新至V2.7.7
2016.6.18 更新至V2.7.5
2016.5.22 更新至V2.74
2016.4.23 更新至V2.7.1

2016.4.4 更新至V2.7

2016.3.13 更新至V2.6.4.4

2016.2.23 更新至V2.6.4.1

2016.2.10 更新至V2.6.2

2016.1.7 更新至V2.5.8

2015.10.30 更新至V2.5.5

2015.9.17 初始版本V2.4.6.4