WPML中文版多语言插件【免费】【V4.0.8】

75 条回复

发表评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

插件特点:

WPML是wordpress上最有名的多语言插件,装机量非常高,功能非常强大,非常多的主题都支持此插件,兼容性非常好,支持一百多种语言,价值79美元的插件,本站免费提供下载了,转载请注明来源于本站。

更新日志

2018.11.4更新至V4.0.8

2018.9.23更新至V4.0.6

2018.8.9更新至V4.0.5

2018.4.12更新至V3.9.4

2018.2.4更新至V3.9.2

2018.1.13更新至V3.9.0

2017.12.23更新至V3.8.4

2017.10.29更新至V3.8.3

2017.10.4 更新至V3.8.2

2017.8.27 更新至V3.8.0

2017.6.4 更新至V3.7.1

2017.1.4 更新至V3.6.2

2016.9.8 更新至V3.5.1.1

2016.8.24 更新至V3.5.0

2016.7.26 更新至V3.4.1

2016.6.16 更新至V3.3.8

2016.4.11 更新至V3.3.7

2016.2.9 更新至V3.3.6

2016.1.30 更新至V3.3.5

2016.1.5 更新至V3.3.3

2015.11.23 更新至V3.3

2015.10.25 更新至V3.2.7

2015.7.3 更新至V3.2.2

2015.5.22 更新至V3.1.9.7

2015.4.28 更新至V3.1.9.6

2015.4.17 更新至V3.1.9.5 更新日志

2015.3.20 更新至V3.1.9.3 更新内容

2015.3.13 初始版本V3.1.8.6