WPML中文版多语言插件【V4.6.11】【免费】

160 条回复
← 较早评论
← 较早评论

发表评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

插件特点:

WPML是wordpress上最有名的多语言插件,装机量非常高,功能非常强大,非常多的主题都支持此插件,兼容性非常好,支持一百多种语言,价值79美元的插件,本站免费提供下载了,转载请注明来源于本站。

2024.6.20更新至V4.6.11
2024.5.14更新至V4.6.10
2023.9.10更新至V4.6.6
2023.6.24更新至V4.6.4
2023.3.22更新至V4.6.2
2022.12.13更新至V4.5.14
2022.10.17更新至V4.5.11
2022.9.9更新至V4.5.9
2022.7.11更新至V4.5.8
2022.5.20更新至V4.5.6
2022.3.24更新至V4.5.5
2022.1.31更新至V4.5.4
2021.12.12更新至V4.5.2
2021.8.20更新至V4.5.0
2021.4.19更新至V4.4.10
2021.3.11更新至V4.4.9
2021.1.8更新至V4.4.8
2020.11.5更新至V4.4.4
2020.9.24更新至V4.4.2
2020.7.2更新至V4.3.15
2020.4.21更新至V4.3.11
2020.2.1更新至V4.3.6
2019.12.3更新至V4.3.5
2019.9.24更新至V4.2.8
2019.7.10更新至V4.2.7.1
2019.5.27更新至V4.2.6
2019.4.13更新至V4.2.5
2019.3.4更新至V4.2.2
2019.1.1 更新至V4.1.2
2018.11.4更新至V4.0.8
2018.9.23更新至V4.0.6
2018.8.9更新至V4.0.5
2018.4.12更新至V3.9.4
2018.2.4更新至V3.9.2
2018.1.13更新至V3.9.0
2017.12.23更新至V3.8.4
2017.10.29更新至V3.8.3
2017.10.4 更新至V3.8.2
2017.8.27 更新至V3.8.0
2017.6.4 更新至V3.7.1
2017.1.4 更新至V3.6.2
2016.9.8 更新至V3.5.1.1

2016.8.24 更新至V3.5.0

2016.7.26 更新至V3.4.1

2016.6.16 更新至V3.3.8

2016.4.11 更新至V3.3.7

2016.2.9 更新至V3.3.6

2016.1.30 更新至V3.3.5

2016.1.5 更新至V3.3.3

2015.11.23 更新至V3.3

2015.10.25 更新至V3.2.7

2015.7.3 更新至V3.2.2

2015.5.22 更新至V3.1.9.7

2015.4.28 更新至V3.1.9.6

2015.4.17 更新至V3.1.9.5 更新日志

2015.3.20 更新至V3.1.9.3 更新内容

2015.3.13 初始版本V3.1.8.6